Kế hoạch của UBND thành phố Bắc Ninh về việc chỉ đạo các hoạt động trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày 02/01/2019, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 01/KH-UBND chỉ đạo các hoạt động trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân thành phố đón tết nguyên đán và các ngày lễ hội đầu xuân  vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 của thành phố Bắc Ninh. Chi tiết vui lòng đăng tải: tại đây