CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế

Ngày 29/4/2020, CTCP Môi trường và CTĐT Bắc NInh nhận được Quyết định số 1122/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh Xử phạt vi phạm hành chính, chi tiết xin vui long đăng tải :Tại đây