CBTT thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (Địa chỉ số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – Mã doanh nghiệp 2300181671) xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 27/6/2020 như sau:
Địa điểm đã công bố : Khách sạn Suối hoa – Địa chỉ: Số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Địa điểm mới: Phòng họp tầng 2, Trung tâm Du lịch văn hoá thể thao Phú Sơn (Khách sạn Phú Sơn) – Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, phố Phúc Sơn – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: tại đây