CBTT miễn nhiệm kế toán trưởng, bổ nhiệm Phụ trách kế toán công ty

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây