Đoàn thanh niên

  • Bà Nguyễn Thị Hiền – Bí thư Chi đoàn thanh niên
  • Ông Lưu Văn Thọ – Phó bí thư đoàn chi đoàn thanh niên