Thông báo chế độ cho CB-CNLĐ và trực tết Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 08/01/2019, Giám đốc công ty ban hành Kế hoạch số 16/KH-CTCPMT về việc đảm bảo đời sống cho người lao động và trực tết Kỷ Hợi 2019, với nội dung chủ yếu sau:

 1. Tổ chức cấp phát tiền tết từ ngày 24/01/2019: Giao Phòng Kế toán – Tài chính phối hợp với các đơn vị thực hiện.

– Cấp phát tiền tết từ quỹ phúc lợi theo 2 mức:

Mức 1: Cán bộ CNLĐ tính đến ngày 31/12/2018 làm việc từ đủ 01 năm trở lên: 2.000.000đ (Trường hợp nào nghỉ không lương từ 01 tháng trở lên trong năm 2018 thì hưởng mức 2).

Mức 2: Cán bộ CNLĐ làm việc dưới 01 năm: 1.000.000đ.

Mức 3: Cán bộ CNLĐ đang làm hợp đồng công việc, lao động XHH: 500.000đ.

 1. Các cụ là tứ thân phụ mẫu của CB – CNLĐ: từ đủ 80 tuổi đến dưới 90 tuổi mừng thọ trị giá 300.000đ/cụ, các cụ từ 90 tuổi trở lên mừng thọ trị giá 800.000đ/cụ; Tặng quà Gia đình Liệt sỹ trị giá 500.000đ. Giao: Phòng TC – HC lập danh sách, cấp phát cho các đơn vị; Trưởng các đơn vị, công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các cụ là từ thân phụ mẫu của CB-CNLĐ đơn vị mình, Lãnh đạo công ty lựa chọn thăm hỏi, tặng quà các cụ cao tuổi.
 2. Chi tiếp khách, trực tết, quà tết các đ/c nguyên Lãnh đạo công ty, HĐQT, lãnh đạo công ty đi thăm hỏi động viên người lao động đêm 30 tết… (Phòng TC -HC lập dự trù).
 3. Chi ăn ca cho CB -CNLĐ làm nhiệm vụ công tác vệ sinh môi trường, trong đêm giao thừa, bảo vệ cây, công trình HTKTĐT 100.000đ/người (Phòng TC-HC ứng tiền cấp phát cho các đơn vị, cá nhân).
 4. Chi thưởng cho CB – CNLĐ có thành tích xuất sắc đêm giao thừa.
 5. Trang trí tết: Văn phòng, Hội trường, phòng họp, làm băng zôn tuyên truyền, bảng chúc mừng năm mới, cây cảnh (Phòng TC -HC thực hiện).
 6. Đảm bảo chế độ trực 24/24 giờ:

– Ngày 30 tết tức ngày 04/02/2019: 100% Cán bộ – CNLĐ làm việc bình thường.

– Ngày 1 và 2 tết tức ngày 05-06/02/2019: Cán bộ – CNLĐ nghỉ tết (Trừ số trực theo phân công).

– Ngày từ ngày 3 tết  tức ngày 07/02/2019, Đối với các đơn vị sản xuất:  Xí nghiệp Môi trường, Xí nghiệp Vận tải làm việc 100% quân số, 2 Đội Kiểm tra bố trí 50% quân số, các đơn vị còn lại bố trí lao động làm việc hợp lý đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Yêu cầu các đơn vị gửi: Danh sách trực về phòng TC-HC; Kế hoạch sản xuất, bố trí lực lượng lao động phục vụ sản xuất gửi về Phòng Kế hoạch, Kỹ thuật KCS trước ngày 28/01/2019.

– Giám đốc Công ty chỉ đạo, điều hành chung.

– Trực khu văn phòng Công ty, trực tiếp khách:

Ca Thời gian trực Họ tên người trực Ghi chú
1 Từ giao thừa đến 17 giờ ngày 01 tết (tức ngày 05 đến ngày 06/02/2019) 1. Ông Nguyễn Đình Thu

2. Bà Đặng Thị Thủy

3. Ông Nguyễn Thế Công

4. Ông Nguyễn Xuân Phúc

Ông Thu trưởng ca
2 Từ 17 giờ ngày 1 đến 17 giờ ngày 2 tết (tức ngày 06 đến ngày 07/02/2019) 1. Ông Phạm Nhật Quang

2. Ông Nguyễn Trường Giang

3. Ông Nguyễn Thế Tuân

4. Ông Lưu Văn Phong

Ông Quang trưởng ca
3 Từ 17 giờ ngày 2 đến 17 giờ ngày 3 tết (tức ngày 07 đến ngày 08/02/2019) 1. Ông Nguyễn Văn Cảnh

2. Ông Nguyễn Quý Quyết

3. Ông Lưu Văn Thọ

4. Ông Dương Xuân Chung

Ông Cảnh trưởng ca
4 Từ Ngày 4-6 tháng giêng (tức ngày 09-11/02/2019 Các phòng phân công cán bộ trực mỗi phòng 1 người, gửi danh sách về Phòng TC-HC
 1. Công ty Tổ chức gặp mặt đầu xuân, sau khi kết thúc tết trồng cây (dự kiến vào 9 giờ sáng ngày 7 tháng giêng, tức 11/02/2019 nếu có thay đổi thông báo sau) tại Hội trường tầng 3; Thành phần gồm: Đảng uỷ, HĐQT, BGĐ, BKS, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó bí thư chi đoàn, Trưởng, phó các đơn vị (Phòng TC -HC và Công đoàn chuẩn bị).
 2. Các ông, bà trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ – CNLĐ giữ gìn sức khoẻ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong lao động sản xuất và giao thông. Chấp hành nghiêm các qui định của Công ty, của pháp luật: Không đánh bạc, không uống rượu say, không đốt pháo và thả đèn trời, không vi phạm tệ nạn xã hội… Nếu trường hợp nào vi phạm, Công ty sẽ xử lý kỷ luật nghiêm túc.
 3. Tham mưu cho thành phố Xây dựng Kế hoạch Triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, giao Phòng Kế hoạch chủ trì phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị thực hiện.
 4. Tiến hành tổ chức tết trồng cây theo kế hoạch của UBND thành phố.