Đoàn thanh niên

03/02/2018 dothibacninh 0

Bà Nguyễn Thị Hiền – Bí thư Chi đoàn thanh niên Ông Lưu Văn Thọ – Phó bí thư đoàn chi đoàn thanh niên