Giới thiệu chung về công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Tên tiếng Anh: BAC NINH URBAN ENVIRONMENT AND PUBLIC WORKS JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0222. 3821 691

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Minh Châu- Chủ tịch HĐQT

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 31/07/1993 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ra Quyết định số 719/UB về việc thành lập Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh – trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh

Ngày 11/03/1998, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 16/UB về việc đổi tên Công ty Quản lý đô thị Bắc Ninh thành Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh; chuyển Công ty từ hoạt động sự nghiệp thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Ngày 24/11/2006 UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 1530/QĐ – UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh thành Công ty TNHH một thành viên.

Ngày 02/08/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh.

Ngày 31/5/2017, Tổ chức Đại hội Hội đồng công đông lần thứ nhất.

Ngày 03/07/2017, Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2, đổi tên thành công ty thành Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh với số vốn điều lệ 57.500.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) trong đó vốn nhà nước tham gia cổ phần là 37.151.540.000 đồng chiếm 64,61% vốn điều lệ.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*