Hội Môi trường đô thị và KCN khu vực miền Bắc: Tổng kết 5 năm

Sáng 15/9, tại TP. Ninh Bình, Hội Môi trường đô thị và KCN khu vực miền Bắc đã tổ chức tổng kết hoạt động 5 năm (2013-2018) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới (2018-2023).
Đại biểu tham dự có: Ông Vũ Hoài Chương – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thành phố Ninh Bình; Ông Vũ Thành Tôn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp; GS.TS Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và các KCN Việt Nam; Ông Nghiêm Xuân Đạt – Phó Chủ tịch Hiệp hội; Ông Hồ Chí Hưng – Tổng Thư ký Hiệp hội cùng đại diện các Hội khu vực miền Nam, miền Trung Tây Nguyên, các đơn vị Hội viên khu vực miền Bắc.

Bàn chủ tọa Hội nghị.

Hội Môi trường đô thị và KCN khu vực miền Bắc gồm 50 Hội viên hoạt động tại các tỉnh thành khu vực phía Bắc đến Nghệ An. Những năm qua, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị hội viên khu vực miền Bắc đã xây dựng chương trình công tác và đề ra nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác môi trường đô thị đi đôi với phát triển bền vững kinh tế xã hội của từng địa phương.

Công tác Hội được quan tâm, chú trọng toàn diện, mọi mặt gồm: Công tác tuyên truyền, hoạt động phong trào Hội; Công tác chuyên môn; Công tác xây dựng và phát triển Hội viên; Công tác tài chính; Công tác thi đua khen thưởng…

Một trong những thuận lợi hiện nay của công tác bảo vệ môi trường là đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư quan tâm. Nhiều địa phương đã quan tâm giành nguồn lực tương xứng cho phát triển hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, trong đó có công tác thu gom, xử lý rác thải.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt thời gian qua phát triển rất đa dạng, được xã hội quan tâm, ngoài lực lượng là các công ty có kinh nghiệm nhiều năm thực hiện thì có một số doanh nghiệp tư nhân, HTX thành lập mới để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải, địa bàn hoạt động của các đơn vị này chủ yếu ở các huyện, các khu vực ngoại thành, khu vực vùng sâu, vùng xa… đây là lực lượng bổ xung để góp phần cho công tác thu gom rác thải rắn sinh hoạt được triệt để hơn.

Nhìn chung lượng chất thải nguy hại phát sinh tại hầu hết các chủ nguồn thải lớn đều đã được quản lý đúng theo các quy định hiện hành. Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại các chủ nguồn thải nhỏ hoặc tại các vùng sâu, vùng xa chỉ phần nhỏ được thu gom, xử lý; số còn lại được các làng nghề thu gom, tái chế chưa đảm bảo yêu cầu về môi trường hoặc thậm chí bị đổ lẫn vào chất thải sinh hoạt và chôn lấp chung tại bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực đầu tư phương tiện cơ giới hiện đại, chi trả đầy đủ các chế độ cho người lao động tại một số doanh nghiệp, HTX môi trường vẫn chưa đảm bảo quy định Nhà nước. Các chi hội chưa tập trung cùng nhau kiến nghị với lãnh đạo địa phương, trung ương những khó khăn đặc thù tại khu vực về cơ chế, chính sách để kêu gọi vốn đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, đặc biệt là chất thải công nghiệp và y tế. Một vài đơn vị trong giai đoạn chuyển đổi thành Công ty cổ phần còn hạn chế tham gia các hoạt động của Hội.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng hoạt động của Hội trong giai đoạn mới (2018-2023). Khi quá trình đô thị hóa ở các địa phương vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng, những vấn đề về môi trường đô thị và khu công nghiệp ngày càng diễn biến gay gắt và tạo áp lực lớn đối với các đơn vị trong ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để tích cực góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo đà hoạt động cho những năm sau, Hiệp hội và Hội khu vực cần tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ như: Phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, kêu gọi và động viên các doanh nghiệp, hội viên hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường Xanh- Sạch – Đẹp. Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội gắn với việc bảo vệ môi trường ngày càng phát triển bền vững;

Tập trung nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý chất thải đô thị cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tích cực tìm kiếm đầu ra của sản phẩm tái chế phục vụ sản xuất của từng địa phương. Tổ chức liên kết thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại một cách hợp lý, hiệu quả theo định hướng áp dụng các công nghệ xử lý hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, giảm thiểu tối đa lượng chất thải rắn cần chôn lấp. Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải, đặc biệt đối với chất thải công nghiệp;

Bên cạnh việc đảm bảo môi trường làm việc, tăng thu nhập cho người lao động, các Chi hội cần chủ động trong việc thực hiện đổi mới các quy trình công nghệ, đẩy mạnh các phương án cơ giới hóa nhằm giảm thiểu số công nhân thu gom trực tiếp bằng thủ công, giảm lượng thùng rác đặt trên đường phố, ngõ hẻm góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị và công tác bảo vệ môi trường, phát triển và khai thác hết công suất của các nhà máy xử lý rác thải, đầu tư xây dựng xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo công nghệ phù hợp với Việt Nam…;

Tăng cường liên kết giữa các Chi hội để cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh đặc biệt đẩy mạnh thông tin hai chiều giữa Thường trực Hiệp hội với các đơn vị hội viên. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là thực hiện công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tranh thủ hợp tác với các tổ chức nước ngoài quan tâm đến lĩnh vực môi trường để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, mạnh dạn đầu tư cho công tác xử lý chất thải; tiếp nhận kỹ thuật, chuyển giao về công nghệ tiên tiến về xử lý chất thải và đào tạo nâng cao trình độ cán bộ.

Hiệp hội Môi trường đô thị và các KCN Việt Nam đã trao Cờ cho 10 đơn vị, Bằng khen cho 22 đơn vị và các cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội.

Tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học đóng góp các ý kiến về cơ chế, chính sách, các văn bản liên quan đến công tác môi trường đô thị và khu công nghiệp nhằm không ngừng nêu cao vai trò, vị thế của Hội trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

Hội khu vực cùng Hiệp Hội tiếp tục đề xuất với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành về tiêu chuẩn tay nghề của công nhân môi trường đô thị để các đơn vị môi trường có cơ sở tập huấn, thi tay nghề, nâng bậc lượng cho công nhân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Hội, củng cố và tăng cường hoạt động của Thường trực Hội, các cụm, phát triển hội viên nhằm đáp ứng về nội dung, phương thức hoạt động của Hội khu vực theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những tham luận của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng về việc nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh với vấn đề Thu gom rác thải theo giờ; Tham luận của Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng lại tập trung vào “Cơ chế chính sách của Nhà nước với các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích”.

GS.TS Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và các KCN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Văn Liên nhận định: “Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Môi trường đô thị những năm gần đây có nhiều thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn.Trong đó nổi côm lên là cơ chế chính sách, định mức, đơn giá chưa phù hợp thậm chí tại nhiều địa phương còn bị cắt giảm, còn có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh trong công tác đấu thầu, chia nhỏ gói thầu…Vượt lên những khó khăn, các đơn vị hội viên luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đó cũng chính là thuận lợi – thuận lợi trong khó khăn”.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của các tập thể, cá nhân, đơn vị trong thời gian qua, Hiệp hội Môi trường đô thị và các KCN Việt Nam đã trao Cờ cho 10 đơn vị, Bằng khen cho 22 đơn vị và các cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội. Hội nghị đã bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Vũ Hoài Chương – Phó Chủ tịch UBND TP. Ninh Bình (bên phải) tặng hoa chúc mừng.

Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Môi trường đô thị và KCN khu vực miền Bắc nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4 Phó Chủ tịch gồm các ông: Ông Tăng Anh Trường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên – Phó Chủ tịch Thường trực; Ông Đào Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa; Ông Hồ Viết Lân – Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa; Ông Vũ Ngọc Nghĩa – Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

Tin, ảnh: Lâm Hà – Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*