Kế hoạch chỉnh trang đô thị và phục vụ các hoạt động trước, trong và sau tết Canh Tý năm 2020

Ngày 31/12/2019, Giám đốc công ty ban hành kế hoạch số 605/KH-CTMT Về việc chỉnh trang đô thị và phục vụ các hoạt động trước, trong và sau tết Canh Tý năm 2020, chi tiết xin vui lòng đăng tải: Tại đây