Kế hoạch triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh năm 2018

Ngày 12/3/2018, UBND thành phố có kế hoạch số 38/KH-UBND về triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh năm 2018. Theo nội dung kế hoạch, UBND thành phố giao cho Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện thu tiền dịch vụ, thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2018, mức giá tối đa theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Bắc NInh. Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*