CBTT ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TCP Môi trường và công trình đô thịBắc Ninh trân trọng CBTT về việc thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Mã chứng khoán: MBN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2023

  1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

  1. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).

– Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2023 (Thời gian chính thức sẽ có thông báo mời họp sau)

– Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

– Nội dung họp: (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

Chi tiết xin vui lòng đăng tải:Tại đây

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*